Konsultacja kontrolna

f
Znajdź mnie na Facebooku!
Znajdź mnie na Instagramie!

Najistotniejszym elementem przy rozpoczęciu
współpracy jest odpowiednie poznanie
pacjenta. Temu właśnie służy konsultacja.
Konsultację najlepiej przeprowadzić podczas
spotkania, ale równie dobrze możemy się
umówić na rozmowę telefoniczną lub przez
Skype’a.
Celem konsultacji jest zapoznanie się z Twoim
stanem zdrowia. Szczegółowy wywiad na temat
Twoich nawyków żywieniowych i wstępna
analiza wyników badania krwi pozwolą mi
podjąć odpowiednie kroki w dostosowaniu
żywienia i suplementacji, abyś osiągnął
maksymalną efektywność treningu w danej
dyscyplinie sportowej.
Często spotykam się z tym, że dana dieta jest źle dostosowana do trybu życia. Nawet najprecyzyjniej
zaplanowana dieta nie zostanie dobrze wykorzystana, jeżeli będzie sprawiała kłopot w organizacji
produktów, przyrządzeniu i spożyciu posiłku. Wspólnie postaramy się tak zaplanować Twoją dietę, aby
płynnie wkomponowała się ona w prowadzony przez Ciebie tryb życia.
Szczegółowe omówienie uprawianej dyscypliny, z uwzględnieniem ilości jednostek treningowych,
intensywności wysiłku, czasu regeneracji i wielu innych czynników, sprawi, że efekty sportowe będą
wchodzić na coraz to wyższy poziom. Należy pamiętać o tym, że nie ma jakiegoś ogólnego, pasującego
do każdego zawodnika schematu. Zarówno trening, jak i towarzysząca mu dieta to niekończący się
proces zmian, których regulacja wymaga ciągłej troski i kontroli.